Day: April 27, 2021

ให้ลูกน้อยรู้จักเรียนรู้ ฉลาดได้ จากปัจจัยอะไรบ้าง ?ให้ลูกน้อยรู้จักเรียนรู้ ฉลาดได้ จากปัจจัยอะไรบ้าง ?

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

หลาย ๆ คนที่มีเจ้าตัวน้อยอยู่ที่บ้านคงคิดว่าการที่ “เจ้าตัวน้อย” เมื่อโตขึ้นเป็นเด็กฉลาด แข็งแรง  คิดว่าคงดีไม่น้อยอย่างแน่นอน และ เชื่อว่าหลายคนนั้นมองว่าความฉลาด หรือ การเรียนรู้ที่รวดเร็วนั้น จะต้องอ่านหนังสืออย่างเดียว  ซึ่งนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับ เพราะว่าความฉลาด หรือการเรียนรู้ที่รวดเร็วนั้นสามารถสร้างได้จากหลาย ๆ ปัจจัยนะครับ มาลองดูกันดีกว่าครับว่า “ความฉลาดของลูกน้อย” นั้นสามารถทำได้อย่างไร  ...