Month: February 2021

งานปัก ศิลปะบนพื้นผ้างานปัก ศิลปะบนพื้นผ้า

งานปัก

            เสื้อผ้า เครื่องแต่งการที่เป็นไปตามยุคสมัย ตามเทรนด์มีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานเพ้นท์ หรืองานสกรีน รวมถึงงานปักที่สามารถเพิ่มความสวยงามและเพิ่มคุณค่าให้เสื้อผ้าธรรมดามีคุณค่ามีราคามากขึ้น การใส่เสื้อผ้าที่สวยงามมีความประณีตจะส่งเสริมให้ผู้สวมใส่ดูมีสง่าราศี สวยงามน่าดูน่ามอง แต่หากมีการสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่สวยหรือมีลวดลายที่หยาบกระด้าง จะส่งผลให้ผู้ที่สวมใสดูไม่งาม ไม่น่ามอง เดินไปไหนมาไหนก็ไม่มีผู้สนใจ สำหรับเสื้อผ้าแล้ว นอกจากเนื้อผ้าที่ดูดีมีคุณภาพแล้ว การเพิ่มรายปักบนพื้นผ้าจะทำให้เนื้อผ้าดูมีคุณค่าน่ามองมากยิ่งขึ้น เพราะลายปักที่ปักด้วยความตั้งใจของผู้ปักจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานปักได้             พูดถึงเรื่องการปักผ้าจัดเป็นงานศิลปะที่เกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งลวดลายในการปักก็มีความหลากหลายตามลักษณะการดำรงชีวิต...