Category: Art

งานปัก ศิลปะบนพื้นผ้างานปัก ศิลปะบนพื้นผ้า

งานปัก

            เสื้อผ้า เครื่องแต่งการที่เป็นไปตามยุคสมัย ตามเทรนด์มีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานเพ้นท์ หรืองานสกรีน รวมถึงงานปักที่สามารถเพิ่มความสวยงามและเพิ่มคุณค่าให้เสื้อผ้าธรรมดามีคุณค่ามีราคามากขึ้น การใส่เสื้อผ้าที่สวยงามมีความประณีตจะส่งเสริมให้ผู้สวมใส่ดูมีสง่าราศี สวยงามน่าดูน่ามอง แต่หากมีการสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่สวยหรือมีลวดลายที่หยาบกระด้าง จะส่งผลให้ผู้ที่สวมใสดูไม่งาม ไม่น่ามอง เดินไปไหนมาไหนก็ไม่มีผู้สนใจ สำหรับเสื้อผ้าแล้ว นอกจากเนื้อผ้าที่ดูดีมีคุณภาพแล้ว การเพิ่มรายปักบนพื้นผ้าจะทำให้เนื้อผ้าดูมีคุณค่าน่ามองมากยิ่งขึ้น เพราะลายปักที่ปักด้วยความตั้งใจของผู้ปักจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานปักได้             พูดถึงเรื่องการปักผ้าจัดเป็นงานศิลปะที่เกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งลวดลายในการปักก็มีความหลากหลายตามลักษณะการดำรงชีวิต...

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ด้วยงานศิลปะการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ด้วยงานศิลปะ

การเสริมพัฒนาการเด็กงานศิลปะ

            การพัฒนาทางด้านร่างกายและด้านสมองของเด็กถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปีแรกไม่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ ทั้งด้านภาษา การสื่อสาร การจดจำและการเรียนรู้ ดังนั้นช่วง 3 ปีแรกจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดสำหรับการพัฒนาเด็ก ซึ่งการพัฒนาเด็กควรให้ความสำคัญทั้งด้านสมองและด้านร่างกายไปพร้อมกัน ซึ่งการพัฒนาร่างกายนั้น สามารถทำได้ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และเสริมด้วยการทำงานศิลปะจึงจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อสมองให้มีความเข็งแรงได้             เด็กวัยแรกเกิดจนถึง...

โรงเรียนสอนศิลปะกับเด็กเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่โรงเรียนสอนศิลปะกับเด็กเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่

โรงเรียนสอนศิลปะ

            พ่อแม่หลายคนให้ความสำคัญกับการใช้ศิลปะเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูก แต่ก็มีพ่อแม่หลายคนที่มีความเข้าใจผิด คิดว่าศิลปะที่จะช่วยพัฒนาลูกได้นั้นจะต้องเป็นการเรียนศิลปะกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น การเรียนศิลปะจึงจะช่วยให้ลูกเป็นคนเก่งในอนาคตได้ การเรียนศิลปะจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ก็ต้องดูด้วยว่าการเรียนการสอนนั้นเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนหรือไม่ สำหรับคำตอบที่ว่าลูกจำเป็นจะต้องเข้าเรียนศิลปะตามโรงเรียนที่เปิดสอนศิลปะหรือไม่นั้น ผู้ที่ให้คำตอบได้ก็คือ พ่อแม่ นั้นเอง             ศิลปะที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้มีความสมบูรณ์ ทั้งด้าน EQ และ IQ นั้นจะเป็นการใช้ศิลปะผ่านการเล่นเท่านั้นที่จะส่งผลดีในด้านการพัฒนามากที่สุด หากเป็นการเรียนตามหลักวิชาการที่ใช้สอนตามสถาบันการศึกษาชื่อดังที่สร้างศิลปินออกมานั้น ถือว่าเป็นการเรียนที่ไม่จำเป็นสำหรับเด็ก...