Month: December 2020

โรงเรียนสอนศิลปะกับเด็กเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่โรงเรียนสอนศิลปะกับเด็กเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่

โรงเรียนสอนศิลปะ

            พ่อแม่หลายคนให้ความสำคัญกับการใช้ศิลปะเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูก แต่ก็มีพ่อแม่หลายคนที่มีความเข้าใจผิด คิดว่าศิลปะที่จะช่วยพัฒนาลูกได้นั้นจะต้องเป็นการเรียนศิลปะกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น การเรียนศิลปะจึงจะช่วยให้ลูกเป็นคนเก่งในอนาคตได้ การเรียนศิลปะจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ก็ต้องดูด้วยว่าการเรียนการสอนนั้นเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนหรือไม่ สำหรับคำตอบที่ว่าลูกจำเป็นจะต้องเข้าเรียนศิลปะตามโรงเรียนที่เปิดสอนศิลปะหรือไม่นั้น ผู้ที่ให้คำตอบได้ก็คือ พ่อแม่ นั้นเอง             ศิลปะที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้มีความสมบูรณ์ ทั้งด้าน EQ และ IQ นั้นจะเป็นการใช้ศิลปะผ่านการเล่นเท่านั้นที่จะส่งผลดีในด้านการพัฒนามากที่สุด หากเป็นการเรียนตามหลักวิชาการที่ใช้สอนตามสถาบันการศึกษาชื่อดังที่สร้างศิลปินออกมานั้น ถือว่าเป็นการเรียนที่ไม่จำเป็นสำหรับเด็ก...